Plná moc na úkony súvisiace s nájmom motorového vozidla

Plná moc na úkony súvisiace s nájmom vozidla

 

Právnické osoby

 

  Získať tlačivo - plná moc s neobmedzenou platnosťou

 

  Získať tlačivo - plná moc jendnorazová

 


 

Fyzické osoby

 

  Získať tlačivo - plná moc s neobmedzenou platnosťou

 

  Získať tlačivo - plná moc jednorazová

 


 

Viac informácií

 

  Prejsť na požičovňu vozidiel